0

سیاسی

رسیدگی به مطالبات مردم شادی پس از انتخابات را به نشاط دائمی تبدیل می‌کند

2017-05-22 در 4:08 ب.ظ توسط

مدیرکل سلامت روانی و اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: شادی که بین برخی از مردم پس از انتخابات دیده می‌شود، یک حس طبیعی است که البته برای تبدیل آن به نشاط اجتماعی پایدار باید به زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بنیادین مورد نیاز مردم توجه شود.

احمد حاجبی روزدوشنبه درگفت‌وگو با خبرنگارسلامت ایرنا افزود: آنچه پس از انتخابات دربین برخی مردم شاهد آن هستیم، شادی است و نه نشاط و بین شادی و نشاط اجتماعی تفاوت وجود دارد.

وی گفت: گروهی از مردم که در انتخابات نامزد و گزینه مطلوبشان، حائزاکثریت شده است، به طور طبیعی واکنشی در جامعه نشان می‌دهند که حس خوب و شادی پس از رسیدن آنها به هدف کوتاه مدت مورد نظرشان است و در همه دنیا نیز این پدیده وجود دارد.
این روانپزشک افزود: علاوه برافرادی که درانتخابات نامزد مورد نظرشان رأی بیشتری آورده وشادی واکنشی طرفداران آنان را درجامعه شاهد هستیم، یک نوع شادی دیگری را نیز در بین افرادی که به علت حضور اکثریت مردم در انتخابات و قوی شدن نظام رخ داده است، شاهد هستیم که شادی ملی است.
وی گفت: دراین نگاه، مشارکت حداکثری مردم در انتخابات برای همه ایرانیان حس خوبی ایجاد کرده و شادی ملی را به وجود آورده است و به همین علت است که بزرگان نظام و تحلیلگران مسائل سیاسی از پیروزی ملت سخن می‌گویند.
مدیرکل سلامت روانی و اجتماعی وزارت بهداشت افزود: نکته مهم این است که نباید این شادی واکنشی را با نشاط اجتماعی که یک شاخص زیربنایی است، اشتباه بگیریم، شادی مردم پس از انتخابات زمینه ایجاد نشاط ملی را فراهم می‌کند اما در صورتی این هدف مهم محقق می‌شود که مردم پس از واقعه سیاسی انتخابات در جامعه ببینند که مطالبات و خواسته‌های آنها به صورت بنیادی و اساسی دنبال شده است.
وی گفت: اگرخواسته‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد نظرمردم درکشور مورد توجه مسئولان قرار گیرد و ببینند که جامعه درمسیرتحقق خواسته‌های آنها حرکت می‌کند، در آن صورت نشاط اجتماعی پایدار را در سراسر کشور شاهد خواهیم بود.

پاسخ دهید