خرید بازدید پلن B


این مجموعه شامل 5 نوع پلن متفاوت بوده که شما میتوانید در زیر یکی از آن هارا انتخاب کنید تمامی پلن های این قسمت داری امکانات یکسانی بوده و فقط تعداد آیپی و بازدید آن متفاوت است.        

امکانات پلن ها شامل

1- قابلیت باز کردن لینک سایت شما از صفحه ی گوگل(یعنی مثلا سایت با سرچ عنوان کتاب در گوگل صفحه ی 4 میباشد  لینک صفحه را برای ما ارسال کرده به همراه لینک یا عنوان سایت که در ان صفحه نمایش داده میشود) ما لینک صفحه ی گوگل را در سرور قرار میدهیم از لینک صفحه ی 4 که کلمه کتاب سرچ شده است بازدید انجام شده و روی لینک شما کلیک میشود و به سایت شما آمده و سایت شما را باز میکند.

2- قابلیت باز کردن 1 تا 3 پاپ آپ از روی سایت شما و بازدید هریک به صورت جداگانه ( یعنی روی سایت سیستمی فعال است که 2 صفحه ی پاپ آپ هنگامی که کاربر کلیکی بر روی سایت مکند این دو صفحه را مشاهده میکند و پولی از طرف سایت پاپ آپ به شما داده میشود) در این پلن ها این قابلیت موجود است که لینک شما در سرور قرار گیرد و ایپی هایی وارد سایت شما شوند و کلیک کنند وصفحه ی دوم یا سوم را مشاهده نماییند .

فقط توجه فرمایید که در هر پلن فقط یکی از این دو قابلیت بالا را میتوان استفاده کرد برای این که از هر دو قابلیت استفاده کنید باید دو پلن جداگانه سفارش دهید

3- قابلیت کلیک کردن بر روی یک لینک که داخل سایت شماست به عنوان مثال ( لینکی دارید که با ورود به آن به شما بر اساس هر ایپی 10 ریال داده میشود) در این پلن ها آیپی ها به سایت شما آمده و بر روی یک لینک داخل سایت شما کلیک میکند.

4- قابلیت بازدید ساده و از صفحه اصلی با تعداد گفته شده در بالا و زمان 60 ثانیه ماندن هر ایپی بر روی سایت.

توجه داشته باشد در هر پلن شما میتوانید از 10 درصد تا 100 درصد بازدید را به این قابلیت ها اختصاص دهید واین درصد ها را در پس از خرید فرمی باز میشود که در آن فرم وارد میکنید و ارسال میکنید پس از برسی قابلیت ها برای شما تعیین میشود شما پس از خرید هر پلن تغییراتی که میخواهید را برای ما ارسال کنید.

[purchase_link id=”391″ style=”button” color=”red” text=”پلن B1″]

[purchase_link id=”393″ style=”button” color=”red” text=”پلن B2″]

[purchase_link id=”395″ style=”button” color=”red” text=”پلن B3″]